Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ozimku Koordynatorem do spraw dostępności jest:
 

Pani Jolanta Jędrzejczyk - pedagog,

tel. 774651254,

e-mail: .

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

  • dokonanie inwentaryzacji obiektu oraz określenie minimalnych wymagań dla obiektu Poradni w zakresie zapewnienia jego dostępności,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
  • prowadzenie działań promujących dostępność,
  • przedstawianie Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  • opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.