Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej - MOJA WERSJA

Strona archiwalna

 

W przypadkach kiedy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku może zostać udostępniona na dwa sposoby:

  • bez konieczności składania pisemnego wniosku - w formie ustnej lub pisemnej (w przypadkach gdy informacja nie wymaga przygotowania do jej udostępnienia w żądanej formie),
  • na pisemny wniosek - udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania (informacja taka jest udostępniana na pisemny wniosek).

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o udzielenie informacji publicznej - druk do pobrania.

 

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Poradni.

 

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty. W przypadkach gdy Poradnia w związku z koniecznością przygotowania informacji publicznej w formie wskazanej we wniosku lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku będzie ponosić dodatkowe koszty z tego tytułu. Każdorazowo w takim przypadku Wnioskodawca będzie informowany o wysokości ewentualnych opłat z tego tytułu *.

* (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

 

Odwołanie się od decyzji:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej, wnioskującemu przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

Podstawa prawna udostępnienia informacji publicznej:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, Dz. U. 2019 poz. 1429 wraz z późniejszymi zmianami).