Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry i Archiwa

REJESTRY I ARCHIWA
prowadzone
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku

 

WYKAZ REJESTRÓW PORADNI

1) Rejestr uchwał organów samorządu powiatowego,

2) Rejestr skarg i wniosków,

3) Rejestr aktów wewnętrznych – zarządzeń dyrektora,

4) Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

5) Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej,

6) Rejestr wyjść w godzinach służbowych,

7) Rejestr wyjść prywatnych,

8) Rejestr szkoleń bhp,

9) Rejestr druków ścisłego zarachowania,

10) Rejestr alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z usług Poradni,

11) Rejestr ilościowy przyjmowanych dzieci i młodzieży str.1 i str.2,

12) Książka kontroli str.1 i str.2.

13) Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

 

 

ARCHIWUM PORADNI

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku przepisy kancelaryjno-archiwalne zostały określone w pozytywnie zaopiniowanej przez Archiwum Państwowe w Opolu - Instrukcji kancelaryjnej, Rzeczowym wykazie akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.