Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONTROLE

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku

 

L.p.

ORGAN KONTROLUJĄCY

CZAS TRWANIA

TEMATYKA KONTROLI

OKREŚLENIE CHARAKTERU CZYNNOŚCI

ZALECENIA WYDANE PO KONTROLI

1.

Rada Powiatu

10.10.2017 r.

Kontrola w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Kontrola planowa

-

2.

Opolski Kurator Oświaty

17.01.2018 r.

Ocena pracy zawodowej dyrektora

 

 

Nie wydano zaleceń

3.

ZUS Opole

 Od

23.03.2018 r.

 do

09.04.2018 r.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

 

Kontrola okresowa

-

4.

Opolski Kurator Oświaty

09.04.2018 r.

Kontrola planowa prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.

Kontrola zgodnie z protokołem

-

5.

Starosta Opolski

07.10.2019 r.

Audyt wewnętrzny podmiotowej strony BIP.

Audyt wewnętrzny

-
6. Starosta Opolski 19.11.2019 r. Kontrola wydatków w wybranym okresie 2019 roku (wrzesień).  Kontrola okresowa -
7. Opolski Kurator Oświaty 20.02.2020 r.  Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.   Kontrola planowa Nie wydano zaleceń
8. Starosta Opolski 28.01.2021 r. Kontrola danych finansowych jednostki, ich zgodność z obowiązującymi zasadami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przepisami regulującymi gospodarkę finansową.  Kontrola doraźna -
9. Opolski Kurator Oświaty 07.10.2022 r. Kontrola w zakresie wykonywania zadań dyrektora w związku z oceną pracy.   Kontrola doraźna Nie wydano zaleceń